Doç. Dr. Tuğrul Maral'ın Sunumları
 
İstanbul'da   ve  
 
bize ulaşın

Doç. Dr. Tuğrul Maral'ın Sunumları

1. KONFERANS: "Periferik sinir cerrahisinde son gelişmeler."
Ankara Plastik Cerrahi Aylık Toplantısı,
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Ankara, 3 Ocak 1996.

2. PANEL KONUŞMACISI: " Postmastektomi meme rekonstrüksiyonu."
Türk Estetik Plastik Cerrahi Derneği 2. Ulusal Kongresi,
Adana, 26-30 Kasım 1997.

3. PANEL KONUŞMACISI: "Major üst extremite replantasyonları deneyimlerimiz."
Anestezi ve Cerrahi Açıdan Major Ekstremite Replantasyonu Sorunları,
Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Sempozyumu
İstanbul, 13 Mart 1999.

4. PANEL KONUŞMACISI: “Mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu.”
Serbest TRAM flep ile meme rekonstrüksiyonu.
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği,
2001 Dönemi, Mezuniyet Sonrası Eğitimi Bölgesel Toplantısı
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 9-11 Kasım 2001.

5. PANEL KONUŞMACISI: "Vertikal mammoplastide son gelişmeler."
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği,
24. Ulusal Kongresi
Ankara, 18-20 Ekim 2002.

6. SEMİNER KONUŞMACISI: “Transsexualizm ve cerrahi tedavisi.”
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı.
Mezuniyet Sonrası Eğitim Seminerleri, Ankara 19 Nisan 2000.

7. SEMİNER KONUŞMACISI: “Liposuction ve dermolipektomi ile kontur düzeltilmesi.”
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı.
1999-2000 Mezuniyet Sonrası Eğitim Seminerleri, Ankara 16 Mayıs 2001.

Kongre Sunumları:
A- Uluslararası Kongreler:
1. Maral, T., Borman, H., Arslan G., "Reconstruction of postburn neck contracture using free skin tissue transfer." Proc. 1th Middle East Burn and Fire Disaster Congress, September 6-8, 2000, Kızılcahamam, Ankara, 205-211, Haberal Education and Research Foundation, Ankara, 2001.
2. Maral, T., Borman, H., Arslan, G., "Exposed Achilles tendon in burn patients: Coverage with the superficial temporal fascial free flap " Proc. 1th Middle East Burn and Fire Disaster Congress, September 6-8, 2000, Kızılcahamam, Ankara, 213-220, Haberal Education and Research Foundation, Ankara, 2001.
3. Borman, H., Maral, T., Bilezikçi, B., Haberal, M., "Influence of extended burn surface area on the survival of island flaps." Proc. 1th Middle East Burn and Fire Disaster Congress, September 6-8, 2000, Kızılcahamam, Ankara, 167-170, Haberal Education and Research Foundation, Ankara, 2001.

4. Güçer, T., Özgür, F., Keçik, A., Maral, T., "Wringer injuries in children." The Sixth Congress of the European Section of the International Confederation for Plastic and Reconstructive Surgery, İstanbul, 1989.

5. Güçer, T., Özgür, F., Maral, T., "Exaggerated tricotic response to minoxidil in expanded scalp." Poster presentation, The Sixth Congress of the European Section of the International Confederation for Plastic and Reconstructive Surgery, İstanbul, 1989.
6. Güçer, T., Maral, T., Özcan, G., Erk, Y., Atasever, A., "Reinnervation of muscle when wrapped longitudinally around an intact nerve." Poster presentation, The 38. Annual Meeting of Plastic Surgery Research Council, Houston, Texas, 1993.
7. Özcan, G., Maral, T., Kostakoğlu, N., Şafak, T., "Our experience in use of lid loading and functional free muscle transfers in facial palsy." The Latest Developements in Plastic and Reconstructive Surgery, Cardiology and Cardiovascular Surgery Symposium, İstanbul, 1996.
8. Özcan, G., Maral, T., Şafak, T., Yüksel, E., "Penile construction in female to male transexuals." The Latest Developements in Plastic and Reconstructive Surgery, Cardiology and Cardiovascular Surgery Symposium, İstanbul, 1996.
9. Maral, T., Dal, T., Borman, H., Akınbingöl, G., Özcan, G., "Assessment of nasal surgery outcomes on airflow using anterior rhinomanometry." Poster presentation, European Appointed 20. National Congress of the Turkish Society of Plastic Surgeons, İstanbul, 1998.
10. Maral, T., Borman, H., Akınbingöl, G., "Reconstruction of the upper portion of the ear using a composite auricular free flap." Poster presentation, European Appointed 20. National Congress of the Turkish Society of Plastic Surgeons, İstanbul, 1998.
11. Maral, I., Bumin, M.A., Maral, T., Borman, H., "An epidemiologic study on burn injuries in Turkey." Poster presentation, 10. Congress of the International Society for Burn Injuries, Jerusalem, Israel, 1998.
12. Borman, H., Maral, T., Özgür, F., "Reconstruction of post-burn deformities of the breast. 10. Congress of the International Society for Burn Injuries, Jerusalem, Israel, 1998.
13. Borman, H., Maral, T., Demirhan, B., Haberal, M., "Evaluation of tissue survival in flaps elevated in the superficial and deep partial-thickness burn zone. 10. Congress of the International Society for Burn Injuries, Jerusalem, Israel, 1998.
14. Maral, T., Borman, H., Güçer, T., Gökalan İ., "Reconstruction of the severely disfigured burned face using free tissue transfer." 10. Congress of the International Society for Burn Injuries, Jerusalem, Israel, 1998.
15. Maral, T., Borman, H., Arslan, H., Akınbingöl, G., Demirhan, B., "Glycerol-preserved human amnion as a physiologic wound dressing on rat burn wounds." 10. Congress of the International Society for Burn Injuries, Jerusalem, Israel, 1998.
16. Borman, H., Akınbingöl, G., Maral, T., Sözay, S., "Entrapment neuropathy of the upper extremity in hemodialysis patients." Poster presentation. Recent Advances in Tissue and Organ Transplantations Congress, Ankara, 1999.
17. Borman, H., Maral, T., "Reconstruction of periorbital soft-tissue defects using variations of the upper eyelid flap." The 8th Asian Pasific Congress of International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Taipei, Taiwan, 2001.
18. Borman, H., Maral, T., "A new adjustable-suture technique for eyelid ptosis surgery." The 8th Asian Pasific Congress of International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Taipei, Taiwan, 2001.
19. Maral, T., Borman, H., Özerdem, Ö., Anlatıcı, R., Demiralay, A.Vertical mammaplasty for reduction of heavy and ptotic breasts. Poster presentation” The 16th Congress of ISAPS, İstanbul, 2002.
20. Borman, H., Maral, T.,Bilezikci, B., Haberal, M. “The use of superficial and deep partial-thickness burned tissue for flap fabrication.” 11th Quadrennial Congress of the International Society for Burn Injuries, Seattle, Washington, USA, 2002; and The Second Meeting of the Middle East Burn and Fire Disaster Society, Ankara, 2002.
21. Bahar, T., Borman, H., Maral, T., Bilezikçi, B., Haberal M. “A modified partial-thickness burn model in rats.” The Second Meeting of the Middle East Burn and Fire Disaster Society, Ankara, 2002.
B- Ulusal Kongreler:
1. Güçer, T., Maral, T., Gökalan, İ., Mavili, E., "Flep yaşamında prostasiklin derivelerinin etkileri." XII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 1990.
2. Güçer, T., Maral, T., Keçik, A., Gürsu, G., "Perikondrial kan akımının arttırılmasının kıkırdak formasyonundaki rolü." XIII. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Nevşehir, 1991.
3. Maral, T., Güçer, T., Hayran, M., Gürsu, G., "Sinir ve ven greftleri içinden kas rejenerasyonu." 14. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara, 1992.
4. Güçer, T., Maral, T., Üçer, O., Gürsu, G., "Aksonal devamlılığı bozulmamış ve epinörektomi yapılmış periferik sinir ile kas reinervasyon potansiyelinin araştırılması." Yarışma bildirisi, en başarılı deneysel çalışma dalında ÜÇÜNCÜLÜK ödülü, 14. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara, 1992.
5. Maral, T., Keçik, A., "Latissimus dorsi kası vasküler pedikülünün ender bir variasyonu (olgu bildirimi)." Poster sunumu, 14. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara, 1992.
6. Maral, T., Güçer, T., Özcan, G., Erk, Y., Keçik, A., "Topuk defektleri rekonstrüksiyonunda medial plantar arter neurovasküler island flebi." 14. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara, 1992.
7. Maral, T., Yüksel, E., Renda, N., Sökmensüer, C., Gürsu, G., "Denerve deride kollagen metabolizması ve bası yarası gelişimine kollagenaz enzim inhibitörünün etkisi." 15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1993.
8. Maral, T., Güçer, T., Çelik, H., "Kas reinervasyonunda lateral aksonal dallanma: Scanning elektron mikroskobik çalışma." Poster sunumu, 15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1993.
9. Mavili, E., Erk, Y., Maral, T., "Temporomandibuler eklem ankilozuna yol açan temporal kemik osteomu." 15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1993.
10. Güçer, T., Güçer, D., Aydın, P., Maral, T., "Tiroid oftalmopatisinde aspirasyon lipoplasti yöntemi ile alınan sonuçlar (preliminer çalışma)." 15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1993.
11. Maral, T., Şafak, T., Hayran, M., Güçer, T., Keçik, A., "Yeni bir nöromatöz nöritizasyon yöntemi (deneysel ön çalışma). 15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1993.
12. Maral, T., Özgür, F., Özcan, G., Arıyürek, M., "Alloplastik implantların kemik gelişmesi üzerine etkisi: Tavşanlarda deneysel çalışma." Yarışma bildirisi, en başarılı deneysel çalışma dalında BİRİNCİLİK ödülü, 15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1993.
13. Maral, T., Erk, Y., Özgür, F., Balkancı, F., "Baş boyun bölgesindeki A-V malformasyonların pre-operatif selektif embolizasyon ve cerrahi rezeksiyon ile tedavisi." XVI. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara, 1994.
14. Tuncalı,D., Maral, T., Özgür, F., Gürsu, G., "Kongenital kulak lobülü yarığının onarımında yeni bir teknik." XVI. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara, 1994.
15. Maral, T., Erk, Y., Özgür, F., "Orbita fasyal bölge nörofibromatosis olguları ve cerrahi tedavisi." XVI. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara, 1994.
16. Maral, T., Kostakoğlu, N., Özcan, G., Keçik, A., "Parmak ucu defektlerinin rekonstrüksiyonunda ters akımlı digital arter ada flebi." Yarışma bildirisi, en başarılı klinik çalışma dalında ÜÇÜNCÜLÜK ödülü, XVI. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara, 1994.
17. Maral, T., Özgür, F., Şafak, T., Gürsu, G., "Sinir ekspansiyonu yoluyla bir popliteal pterygium olgusunun tedavisi." TPCD Kış Sempozyumu, Doku Genişletilmesi, Kastamonu, 1995.
18. Maral, T., Şafak, T., Özcan, G., Tuncel, M., Çelik, H., Keçik, A., "Uç-yan sinir onarımlarında akson rejenerasyonu ve kas reinervasyonunun araştırılması." En başarılı deneysel çalışma dalında BİRİNCİLİK ödülü, İzmir Mikrocerrahi Hastanesi Özel Ödülü, 1. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, İstanbul, 1995.
19. Özcan, G., Maral, T., Şafak, T., Kostakoğlu, N., "Fasyal paralizide fonksiyonel kas transferi." XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Bursa, 1996.
20. Maral, T, Akınbingöl, G., Özcan, G., "Sakral bası yaralarının kapatılmasında modifiye gluteal fasyakutan flep kullanımı." XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Antalya, 1997.
21. Maral, T., Akınbingöl, G., Şafak, T., Özcan, G., "Lateral sirkumfleks femoral arter fasyakutan flebi." XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Antalya, 1997.
22. Maral, T., Özcan, G., Sargon, M., Celasun, B., "Uç-yan sinir onarımı fonksiyonel sonuçlarının uç-uç sinir onarımı sonuçlarıyla karşılaştırılması." XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Antalya, 1997.
23. Maral, T., Akınbingöl, G., Özcan, G., "İnternal mammarian damarların kullanımı ile serbest TRAM flep meme rekonstrüksiyonu." XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Antalya, 1997.
24. Özcan, G., Maral, T., Akınbingöl, G., Borman, H., "Fonksiyonel penis konstrüksiyonu." II. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, İstanbul, 1997.
25. Peşkircioğlu, L., Tekin, M.I., Maral, T., Borman, H., Özkardeş, H., Özcan, G., "Female-to-male transseksüellerde yapılan penis konstrüksiyonlarının üretral komplikasyonları." Poster sunumu, Plastik Cerrahi Kış Sempozyumu, Bursa, 1998.
26. Borman, H., Maral, T., Akınbingöl, G., "İndirekt antropometrik ölçüm yöntemiyle nazoplasti öncesi ve sonrası burun segmenter açı değişimlerinin kıyaslanması." Poster sunumu, Estetik Plastik Cerrahi Derneği. III. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, 1998.
27. Borman, H., Maral, T., Akınbingöl, G., "Kazayağı çizgilerinin giderilmesinde yeni bir modifikasyon." Poster sunumu, Estetik Plastik Cerrahi Derneği. III. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, 1998.
28. Maral, T., Borman H., Akınbingöl, G., "Vücut kontur cerrahisinde kombine liposuction ve eksizyonel lifting tekniklerinin kullanımı." Estetik Plastik Cerrahi Derneği. III. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, 1998.
29. Maral, T., Dal, T., Borman, H., Akınbingöl, G., Özcan, G., "Nazoplasti, nazoseptoplasti ve septoplasti sonrası havayolunun anterior rinomanometreyle değerlendirilmesi." Estetik Plastik Cerrahi Derneği. III. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, 1998.
30. Maral, T., Borman, H., "Major üst extremite replantasyonları deneyimlerimiz: olgu sunumları." Anestezi ve Cerrahi Açıdan Major Ekstremite Replantasyon Sorunları Sempozyumu, İstanbul, 1999.
31. Borman, H., Maral, T., "Periorbital bölgenin rekonstrüksiyonu." Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Kış Sempozyumu, Oküloplastik Cerrahi, Kartalkaya, Bolu, 1999.
32. Borman, H., Maral, T., "Periorbital kırışıklıkların orbikularis okuli kas repozisyonu ile düzeltilmesi." Poster sunumu, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Kış Sempozyumu, Oküloplastik Cerrahi, Kartalkaya, Bolu, 1999.
33. Borman, H., Maral, T., "Malign melanom eksizyonu sonrası oluşan geniş periorbital doku defektinin kapatılması." Poster sunumu. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Kış Sempozyumu, Oküloplastik Cerrahi, Kartalkaya, Bolu, 1999.
34. Maral, T., Akınbingöl, G., Borman, H., "Aşırı deforme yanık yüzün çoklu flep transferi ile rekonstrüksiyonu." Poster sunumu, XXI. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 1999.
35. Akınbingöl, G., Bahar, T., Borman, H., Maral, T., Özcan, G., "Serbest flep transferi uygulamalarımız." Poster sunumu, XXI. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 1999.
36. Maral, T., Borman, H., Akınbingöl, G., Bahar, T., "Vücut kontur cerrahisinde yüksek-volüm liposuction ve eksizyonel yöntemlerin kombine kullanımı." XXI. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 1999.
37. Maral, T., Borman, H., "Abdominoplasti ameliyatında meme protezi konulması." XXI. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 1999.
38. Borman, H., Maral, T., "Tumescent liposuction ile ilgili deneyimlerimiz." Estetik Plastik Cerrahi Derneği. VI. Ulusal Kongresi (Türk-Fransız Ortak Günleri), Bodrum, 2000.
39. Borman, H., Maral, T., "Orta hat skarı olan hastalarda vertikal abdominoplasti." Poster sunumu, Estetik Plastik Cerrahi Derneği. VI. Ulusal Kongresi (Türk-Fransız Ortak Günleri), Bodrum, 2000.
40. Borman, H., Maral, T., "Abdominoplasti sonrası erken dönemde hamilelik." Poster sunumu, Estetik Plastik Cerrahi Derneği. VI. Ulusal Kongresi (Türk-Fransız Ortak Günleri), Bodrum, 2000.
41. Borman, H., Maral, T., Bilezikçi, B., "Yanık alanında hazırlanan ada fleplerinin rekonstrüksiyon amacıyla kullanılabilirliği." XXII. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir, 2000.
42. Borman, H., Maral, T., "Orbicularis oculi musculocutan flebi ile periorbital bölge rekonstrüksiyonu." XXII. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir, 2000.
44. Borman, H., Güleç, T., Bilezikçi, B., Maral, T., "Böbrek yetmezliği ile ilişkili elastozis perforans serpiginoza." XXII. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir, 2000.
43. Bağış, T., Özerdem, Ö., Aygün, C., Maral, T., Güven, S., Saygılı, E., Anlatıcı, R., "Vaginal agenezi vakalarında modifiye rektosigmoid kolon transpozisyonu; olgu sunumu." Poster sunumu, Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Antalya, 2001.
44. Özerdem, ÖR., Anlatıcı, R., Maral, T. “Gigantomastia olgularında superior ve inferior pediküllü dermoglanduler fleplerle beraber free-nipple tekniğinin uygulanması.” Poster sunumu. 23. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , İstanbul, 2001.
45. Maral, T., Borman, H., Özerdem, ÖR., Anlatıcı, R. “Meme redüksiyonunda vertikal mammoplasti uygulamalarımız.” 23. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , İstanbul, 2001.
46. Maral, T., Aygün, C., Borman, H. “Sigmoid segment transpozisyonu ile vajen konstrüksiyonu.” 23. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , İstanbul, 2001.
47. Akınbingöl, G., Borman, H., Maral, T., Bilezikçi, B., Haberal, N. “Üst dudakta dermatofibrosarkoma protuberans.” Poster sunumu. 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2002.
48. Maral, T., Borman, H., Demirörs, H. “Ardışık serbest flep transferiyle major yaralanmış üst ekstremitenin kurtarılması.” Poster sunumu. 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2002.
49. Bahar, T., Borman, H., Bilezikçi, B., Maral, T. “Sıçanlarda parsiyel kalınlıkta modifiye yanık modeli.” Poster sunumu. 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2002.
50. Borman, H., Boyvat, F., Maral, T., Akınbingöl, G. “Drenaj ve povidon-iyodin solüsyonu uygulamasıyla seroma tedavisi.” Poster sunumu. 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2002.
51. Anlatıcı, R., Özerdem, ÖR., Bal, N., Maral, T. “Elastofibroma: Olgu sunumu.” Poster sunumu. 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2002.
 

Anasayfa l Özgeçmiş l Diploma ve Ödüller l Yayınlar l Sunumlar l Üyelikler l Hastanemiz l İletişim
© Doç. Dr. Tuğrul Maral
Web Tasarımı: Teknet Tasarım
Çarşı Caddesi, No: 31/D, 1.Levent, ISTANBUL
Tel: +90 212 270 12 12     Gsm: +90 532 582 17 73     E-mail: info@tugrulmaral.com