Doç. Dr. Tuğrul Maral'ın Yayınları
 
İstanbul'da   ve  
 
bize ulaşın

Doç. Dr. Tuğrul Maral'ın Yayınları

A- Uluslararası Yayınlar:
1. Maral, T., Çelik, H., Hayran, M., Keçik, A., "An anatomical variation of the thoracodorsal artery with comments on flaps based on the axillary artery." Eur. J. Plast. Surg., 16, 231-233 (1993).

2. Maral, T., Tuncalı, D., Özgür, F., Gürsu, G., "A simple technique for treatment of congenital ear lobe cleft." Ann. Plast. Surg., 37, 326-331 (1996).

3. Maral, T., Tuncalı, D., Özgür, F., Şafak, T., Gürsu, G., "A case of popliteal pterygium treated along with nerve expansion." Plast. Reconst. Surg., 100, 91-95 (1997).
4. Borman, H., Maral, T., Demirhan, B., "Verrucous carsinoma of the ear following renal transplantation: a case report and review of the literature." Eur. J. Plast. Surg., 22, 267-269 (1999).
5. Borman, H., Maral, T., "Letter to the Editor: Nuisance nonhealing ulcer of the foot: Verruca plantaris." Ann. Plast. Surg., 44, 228-229 (1999).
6. Maral, T., Borman, H., Arslan, H., Demirhan, B., Akınbingöl, G., Haberal, M., "Effectiveness of human amnion preserved long-term in glycerol as a temporary biological dressing." Burns, 25, 625-635 (1999).
7. Borman, H., Maral, T., Demirhan, B., Haberal, M., "Skin flap survival after superficial and deep partial-thickness burn injury." Ann. Plast. Surg., 43, 513-518 (1999).
8. Borman, H., Maral, T., Demirhan, B., Haberal, M., "Reliability of island flaps raised after superficial and deep burn injury." Ann. Plast. Surg., 45, 395-398 (2000).
9. Borman, H., Maral, T., Tancer, M., "Fingertip reconstruction using two variations of direct-flow homodigital neurovascular island flap." Ann. Plast. Surg., 45, 24-30 (2000).
10. Maral, T., Borman, H., "Reconstruction of the upper portion of the ear by using an ascending helix free flap from the opposite ear." Plast. Reconstr. Surg., 105, 1754-1757 (2000).
11. Maral, T., "The Koebner phenomenon in immunosuppression-related Kaposi’s sarcoma." Ann. Plast. Surg., 44, 646-648 (2000).
12. Borman, H., Maral, T., "Letter to the Editor: Forked insertion of flexor digitorum profundus to the little finger: an aberration." Plast. Reconst. Surg., 105, 1580-1581 (2000).
13. Maral, T., Tuncalı, D., "An unusual hand injury caused by powered woodsplitter: split fingers." Hand Surg., 5, 169-174 (2000).
14. Maral, T., Özcan, G., "Functional reconstruction of the lateral face after ablative tumor resection: Use of free muscle and musculocutaneous flaps." Head Neck, 23, 836-843 (2001).
15. Borman, H., Maral, T. “The gluteal fasciocutaneous rotation-advancement flap with V-Y closure in the management of sacral pressure sores.” Plast. Reconstr. Surg., 109, 2325-2329 (2002).
16. Özerdem, ÖR., Anlatıcı, R., Maral, T., Demiralay, A. "Modified free-nipple reduction mammaplasty to increase breast projection with superior and inferior dermoglanduler flaps." Ann. Plast. Surg., 49, 506-510 (2002).
17. Borman, H., Maral, T., Bilezikçi, B., Haberal, M. "The use of superficial and deep partial-thickness burned tissue for flap fabrication." Eur. J. Plast. Surg., 25, 258-262, (2002)
18. Borman, H., Maral, T. “The gluteal fasciocutaneous rotation-advancement flap with V-Y closure in the management of sacral pressure sores.” Plast. Reconstr. Surg., 109, 2325-2329 (2002).
19. Borman, H., Akınbingöl, G., Maral, T., Sözay, S. “Entrapment neuropathy of the upper extremity in hemodialysis patients.” Plast. Reconstr. Surg., 109, 2598-2599 (2002).
20. Akınbingöl, G., Borman, H., Maral, T. “Bilateral brachial plexus palsy after a prolonged surgical procedure of reduction mammaplasty, abdominoplasty, and liposuction.” Ann. Plast. Surg., 49, 219-220 (2002).
21. Özerdem, ÖR., Anlatıcı, R., Maral, T.,Demiralay, A. “Modified free-nipple reduction mammaplasty to increase breast projection with superior and inferior dermoglanduler flaps.” Ann. Plast. Surg., 49, 506-510 (2002).
22. Maral, T., Aygün, C., Borman, H., "Management and prevention of ongoing peristaltic contractions of the neovagina following rectosigmoid neocolpopoiesis in male transsexuals." Plast. Reconstr. Surg., 109, 1667-1671 (2002).
23. Borman, H., Akınbingöl, G., Maral, T., Sözay, S. “Entrapment neuropathy of the upper extremity in hemodialysis patients.” Plast. Reconstr. Surg., 109, 2598-2599 (2002).
24. Akınbingöl, G., Borman, H., Maral, T. “Bilateral brachial plexus palsy after a prolonged surgical procedure of reduction mammaplasty, abdominoplasty, and liposuction.” Ann. Plast. Surg., 49, 219-220 (2002).
B- Ulusal Yayınlar:
1. Özgür, F., Arıyürek, M., Maral, T., ve ark., "Yavru tavşanlarda mandibula üzerine yerleştirilen alloplastik implantın mandibula gelişmesi üzerine etkisi: Deneysel çalışma." Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 1, 88-92 (1993).
2. Tuncel, M., Maral, T., Çelik, H., Taşçıoğlu, B., "A case of bilateral anomalous origin for dorsalis pedis arteries (anomalous dorsalis pedis arteries)." Surg. Radiol. Anat., 16, 319-323 (1994).
3. Kostakoğlu, N., Maral, T., Özcan, G., Keçik, A., "Parmak ucu defektlerinin onarımında ters akımlı dijital arter ada flebi kullanımı." Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 2: 124-130 (1994).
4. Borman, H., Maral, T., "Arteriovenöz fistül ile ilişkili enfekte yaraların kas flebi ile tedavisi." Dializ, Transplantasyon ve Yanık Dergisi, 10, 63-67 (1998).
5. Maral, T., "Dudak-damak yarıklarında anatomik bozukluklar." Dudak ve Damak Yarıkları, Ed.: Y. Erk, F. Özgür, s: 33-39, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, 1999.
6. Maral, T., Özcan, G., "Geç dönem yüz felci tedavisinde tek seansta serbest nörovasküler kas transferi." Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 7, 104-110 (1999).
7. Maral, T., "Erkekten-kadına primer transseksüalizm değerlendirme ve tedavi metodlarının gözden geçirilmesi." Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 8, 90-98 (2000).
8. Maral, T., Borman, H., Özcan, G., "Internal mammary damarların alıcı olarak kullanımıyla serbest TRAM flep meme rekonstrüksiyonu." Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 8, 17-22 (2000).
9. Maral T., Dal, T., Borman, H., Özcan, G., "Primer nazoplasti ve septonazoplasti ameliyatlarının hava akımı üzerine etkisinin anterior rinomanometre ile değerlendirilmesi." Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 8, 105-110 (2000).
10. Maral, T., Borman, H., "Perforatör bazlı modifiye tensor fasya lata flebi." Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 8, 157-162 (2000).
11. Borman, H., Maral, T., Özcan, G., "Kronik venöz ülser tedavisinde serbest kas flebi kullanımı." Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 9, 6-11 (2001).
12. Maral, T., Borman, H., Özcan, G., "Bir plastik cerrahi kliniğinde yapılan 92 serbest flep transferinin retrospektif analizi." Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 9, 158-166 (2001).
13. Maral, T., Borman, H., "Abdominoplasti insizyonundan meme büyütülmesi." Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 9, 189-193 (2001).
14. Borman, H., Maral, T., Demiralay, A. “Alt gözkapağı rekonstrüksiyon seçeneklerinin gözden geçirilmesi ve klinik deneyimlerimiz.” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 10, 78-81 (2002).
15. Borman, H., Maral, T. “Karın orta hat skarı olan hastalarda vertikal abdominoplasti.” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 10, 82-85 (2002).
16. Borman, H., Güleç, O., Bilezikçi, B., Maral, T. “Kronik böbrek yetmezliğine eşlik eden bir elastozis perforans serpiginoza olgusu.” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 10, 64-66 (2002).
17. Borman, H., Maral, T., Bilezikçi, B., Arıkan, Ü. “Oral Fokal Musinozis: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi.” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 10, 117-118 (2002).
 

Anasayfa l Özgeçmiş l Diploma ve Ödüller l Yayınlar l Sunumlar l Üyelikler l Hastanemiz l İletişim
© Doç. Dr. Tuğrul Maral
Web Tasarımı: Teknet Tasarım
Çarşı Caddesi, No: 31/D, 1.Levent, ISTANBUL
Tel: +90 212 270 12 12     Gsm: +90 532 582 17 73     E-mail: info@tugrulmaral.com